Ekonomi & Arbetsliv

Härskartekniker

Härskartekniker är något vanligt förekommande på arbetsplatser, i skolor och andra tillfällen i vardagen. Den som befinner sig i ett överläge kan använda sig av härskartekniker för att på så vis befästa sin egen position. Begreppet kommer från den norska socialpsykologen Berit Ås som genom sin forskning kom att identifiera olika former av härskartekniker. Härskartekniker används för att bibehålla makt, sätta någon på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv. Det är ett fult sätt att skaffa sig makt, men dessvärre ofta effektfullt. Många som drabbats förstår kanske inte ens att de varit utsatta för härskartekniker vilket gör det viktigt att lära sig att identifiera hur de fungerar och även att förstå hur makt fungerar. Det är annars lätt hänt att den som blivit utsatt tar på sig skulden för det som skett. Genom att synliggöra härskartekniker kan man också utarbeta motstrategier och på så vis motarbeta dess effekter.

Osynliggörande

Denna härskartekniker går ut på att så att säga göra någon osynlig genom att tydligt markera att en person inte är viktig och inte har något viktigt att tillföra. Det kan ske helt öppet på ett möte genom att någon tar upp det som du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. Andra exempel är när du har ordet och då börjar någon att viska, gäspa, tappa sina papper på golvet och liknande för att dra fokus från det du har att säga genom att osynliggöra dig och att förmedla till dig att du inte finns eller att det du gör eller säger inte är viktigt i sammanhanget.

Motstrategi
Ett sätt att motarbeta osynliggörande är helt enkelt att ta plats. Att lugnt och sansat be personen ifråga att göra klart så du kan fortsätta att prata. Det är viktigt att agera med en gång och inte acceptera att göras osynlig. Det är också viktigt att främja en kultur på arbetsplatsen/skolan/föreningen där det naturliga är att människor lyssnar på och bekräftar varandra.

Förlöjligande

Det här låter som något som snarare förekommer på en lågstadieskola än på en arbetsplats men är mycket vanligt. Genom att beskriva pratet i fikarummet som kackel och att annat är väl inte att vänta av kvinnor, de är ju som yra höns då har kvinnorna på arbetsplatsen effektivt förlöjligats. Vem kan göra en yr höna till chef? Det är nog säkrast att låta männen sköta besluten trots allt! Kvinnor råkar även ut för att bli kallade för lilla gumman vilket inte skall accepteras. Förlöjligande tekniker är tänkta att vara roliga och skämtsamma men eftersom det sker på din bekostnad blir resultatet att du blir förlöjligad och förminskad vilket onekligen ger en bitter eftersmak för den som utsatts.

Motstrategi
En strategi för att motverka detta är att inte låta skämten eller det som sägs passera oemotsagt. Ifrågasätt vad personen menar när hen beskriver kvinnorna på arbetsplatsen som yra höns.

Undanhållande av information

Det finns flera sätt att undanhålla information och det gäller att vara uppmärksam. Det kan ske genom att visa personer helt enkelt inte kallas till ett möte eller inte ges den information som krävs för att kunna delta. Men det kan också ske genom att beslut fattas på informella platser där alla inte kan vara med som i omklädningsrummet på gymmet. När en fråga sedan lyfts på ett möte är den redan diskuterad och det finns inte utrymme att komma med några nya åsikter. Skulden läggs ofta på den som undanhållits information och att personen i fråga borde ha informerat sig bättre.

Motstrategi

Upplever man inte får tillgång till all information då handlar det om att kräva korten på bordet och att tydligt påpeka att inga beslut ska tas utan din medverkan. Det är inte acceptabelt att beslut tas någon annanstans än där de är tänkta att tas. En beslutsprocess måste genomsyras av insyn och att alla inblandade känner sig delaktiga.

Dubbel bestraffning

Vad du än gör så blir det fel. För män kan detta bli tydligt när det är fråga om föräldraledighet. För att vara en bra pappa skall man ta ut föräldraledighet och för att vara en riktig karl så skall man sköta sitt jobb och överlåta sådant till mamman. Det kan handla om att du anses framfusig när du är spontan eller osäker när du är eftertänksam eller att du förväntas arbeta över på jobbet och samtidigt ha tid att hämta barnen tidigt på förskolan.

Motstrategi
Här är det svårt att hitta en tydlig motstrategi. För din egen skull är det klokt att fundera igenom vad som känns viktigt för dig. Behöver du arbeta sent då är det viktigt att förklara på förskolan att du inte accepterar att få gliringar för att ditt barn var sist kvar igen. Viktigt att prata om frågan både på arbetet och i vardagen om när man upplever sig vara utsatt för dubbelbestraffning. Kanske något att ta upp på ett personalmöte!

Påförande av skuld och skam

Genom att utsättas för härskartekniker är risken stor att du känner att allt är ditt fel och att felet ligger hos dig. Du känner skuld gentemot arbetsplatsen för att du går tidigare för att hämta på förskolan och känner skuld gentemot ditt barn när du prioriterar arbetet. Denna härskarteknik kan uppfattas som att den kommer från det egna jaget men är istället resultatet av att utsättas för härskarteknikerna som tidigare beskrivits eller att någon faktiskt kommer med påpekanden som: Oj! Jobbar du som är förälder så här sent? Då blir inga sagor lästa idag alltså!

Motstrategi

Även är det svårt att hitta en konkret motstrategi. Lär dig att känna igen situationerna och låt inte påståenden som syftar till att påföra skuld och skam stå oemotsagda. På frågan om sagoläsning kan ett effektivt svar vara: Ja vilken tur att jag jobbar sent ikväll så min partner får en chans att läsa saga för barnen!

Författaren Elaine Eksvärd lyfter dessa härskartekniker och även fler i sin bok Härskarteknik: den fula vägen till makt. En viktig härskarteknik som hon har identifierat kallar hon komplimangmetoden. Här kan det handla om att någon säger: Vad modig du är som vågar klä dig som du gör fast du är överviktig! Det handlar om komplimanger som i själva verket inte är komplimanger utan som har ett annat syfte Trots komplimangen känner du en känsla av olust och att du blir utnyttjad.

DSC_0769 (2)

Exempel på härskarteknik: Flickor inte ska ni bry er om så här komplicerade och tråkiga saker! Gör något roligt istället, shoppa kanske!

Text & Bild: Liza Kettil

3 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s